rób dobro

o kampanii

O co chodzi?

Rób dobro jest kampanią informacyjną i platformą sprzedażową wspierającą przedsiębiorczość społeczną w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) mogą poprzez stronę www.robdobro.pl prowadzić sprzedaż swoich produktów oraz pozyskiwać darczyńców wspierających ich działalność statutową. Listę organizacji biorących udział w kampanii Rób Dobro oraz ich produkty lub usługi znajdziesz tutaj.

Reprezentujesz przedsiębiorstwo społeczne, chcesz przystąpić do projektu i zacząć sprzedawać przez www.robdobro.pl? Skontaktuj się z nami pisząc na info@robdobro.pl

Kampania społeczna

Rób dobro to także kampania społeczna zachęcająca Ciebie czytelniku abyś nie rezygnował z czynienia świata lepszym. Możesz to zrobić bezpośrednio poprzez codzienne drobne gesty, osobiste wsparcie drugiego człowieka, ochronę zwierząt czy środowiska naturalnego lub pośrednio poprzez przekazanie organizacjom społecznym darowizny, ustanowienie stałych przelewów, 1% podatku czy wreszcie zakupy towarów i usług od przedsiębiorstw społecznych.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (od ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to za wikipedią: koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Według tego podejścia firma społecznie odpowiedzialna prowadzi politykę angażującą swoje zasoby ludzkie i finansowe w rozwiązywanie globalnych lub lokalnych problemów społecznych. To z kolei przyczynia się do poprawy jakości i warunków życia na naszej planecie, zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoja firma także może stać się społecznie odpowiedzialną poprzez zaangażowanie w kampanię Rób Dobro, odpowiedzialne zakupy na www.robdobro.pl lub przekazywanie darowizn dla organizacji społecznych.

Czym jest przedsiębiorczość społeczna?

Przedsiębiorczość społeczna to nic innego jak prowadzenie działalności gospodarczej tyle że przez organizację społeczną w formule non profit. Oznacza to, że organizacje pozarządowe tak samo jak zwykłe przedsiębiorstwa prowadzą sprzedaż towarów lub usług z tą różnicą, że całość zysków z tej działalności przekazują na realizację swoich celów statutowych. Kampania Rób Dobro dzięki swoim działaniom wspiera te organizacje oraz ich codzienną działalność społeczną.

Dokonując zakupów w przedsiębiorstwach społecznych może być pewien, że wspierasz rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i wspierasz zatrudnienie osób wykluczonych społecznie.

O nas

Kampanię Rób Dobro realizuje Fundacja Sławek dzięki wsparciu Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja od 1998 roku wspiera osoby wykluczone społecznie w drodze od wykluczenia do samodzielności.

O co chodzi?

Rób dobro jest kampanią informacyjną i platformą sprzedażową wspierającą przedsiębiorczość społeczną w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) mogą poprzez stronę www.robdobro.pl prowadzić sprzedaż swoich produktów oraz pozyskiwać darczyńców wspierających ich działalność statutową. Listę organizacji biorących udział w kampanii Rób Dobro oraz ich produkty lub usługi znajdziesz tutaj (link).

Reprezentujesz przedsiębiorstwo społeczne, chcesz przystąpić do projektu i zacząć sprzedawać przez www.robdobro.pl? Skontaktuj się z nami pisząc na info@robdobro.pl

Kampania społeczna

Rób dobro to także kampania społeczna zachęcająca Ciebie czytelniku abyś nie rezygnował z czynienia świata lepszym. Możesz to zrobić bezpośrednio poprzez codzienne drobne gesty, osobiste wsparcie drugiego człowieka, ochronę zwierząt czy środowiska naturalnego lub pośrednio poprzez przekazanie organizacjom społecznym darowizny, ustanowienie stałych przelewów, 1% podatku czy wreszcie zakupy towarów i usług od przedsiębiorstw społecznych.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (od ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to za wikipedią: koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Według tego podejścia firma społecznie odpowiedzialna prowadzi politykę angażującą swoje zasoby ludzkie i finansowe w rozwiązywanie globalnych lub lokalnych problemów społecznych. To z kolei przyczynia się do poprawy jakości i warunków życia na naszej planecie, zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoja firma także może stać się społecznie odpowiedzialną poprzez zaangażowanie w kampanię Rób Dobro, odpowiedzialne zakupy na www.robdobro.pl lub przekazywanie darowizn dla organizacji społecznych.

Czym jest przedsiębiorczość społeczna?

Przedsiębiorczość społeczna to nic innego jak prowadzenie działalności gospodarczej tyle że przez organizację społeczną w formule non profit. Oznacza to, że organizacje pozarządowe tak samo jak zwykłe przedsiębiorstwa prowadzą sprzedaż towarów lub usług z tą różnicą, że całość zysków z tej działalności przekazują na realizację swoich celów statutowych. Kampania Rób Dobro dzięki swoim działaniom wspiera te organizacje oraz ich codzienną działalność społeczną.

Dokonując zakupów w przedsiębiorstwach społecznych może być pewien, że wspierasz rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i wspierasz zatrudnienie osób wykluczonych społecznie.

O nas

Kampanię Rób Dobro realizuje Fundacja Sławek dzięki wsparciu Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja od 1998 roku wspiera osoby wykluczone społecznie w drodze od wykluczenia do samodzielności.

rób dobro

nasz zespół

Krzysztof Łagodziński

Dorota Ślaska

Michał Łagodziński

Emanuel Drapała

Żaneta Łagodzińska

Krzysztof Łagodziński

BOSS

Dorota Ślaska

Financial Manager

Michał Łagodziński

Product Manager

Emanuel Drapała

Production Manager

Żaneta Łagodzińska

Sales manager

Ewelina Kardas Gola

Web Designer