2-min

Rób Dobro

Czym jest Rób Dobro?

Rób dobro jest częścią Fundacji Sławek i kampanią informacyjną i platformą sprzedażową wspierającą przedsiębiorczość społeczną w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) mogą poprzez stronę www.robdobro.pl prowadzić sprzedaż swoich produktów oraz pozyskiwać darczyńców wspierających ich działalność statutową.

Rób dobro to także kampania społeczna zachęcająca Ciebie czytelniku abyś nie rezygnował z czynienia świata lepszym. Możesz to zrobić bezpośrednio poprzez codzienne drobne gesty, osobiste wsparcie drugiego człowieka, ochronę zwierząt czy środowiska naturalnego lub pośrednio poprzez przekazanie organizacjom społecznym darowizny, ustanowienie stałych przelewów, 1% podatku czy wreszcie zakupy towarów i usług od przedsiębiorstw społecznych.

Czym jest Fundacja Sławek?

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego ufundowaną w 1998 roku przez rodzinę Państwa Łagodzińskich.

Naszą misją jest udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcie osób wykluczonych w drodze do samodzielności. Działamy na rzecz bliskich i rodzin osób wykluczonych oraz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją.

Naszymi klientami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagające się z wykluczeniem lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Nasza pomoc jest zindywidualizowana – za cel stawiamy sobie przede wszystkim potrzeby każdej osoby, z którą pracujemy. W szczególności naszą misję realizujemy poprzez program “KOMPAS – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie”

Udostępnij ten post