Projekt bez tytułu (24)
Projekt bez tytułu (24)

Wspieraj kampanię

Fundacja Sławek
ul. Andersa 29
00-159 Warszawa
biuro@fundacjaslawek.org
tel: 22 258 19 97

www.fundacjaslawek.org

 

 

Rób Dobro

Rób dobro jest kampanią informacyjną i platformą sprzedażową wspierającą przedsiębiorczość społeczną w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) mogą poprzez stronę www.robdobro.pl prowadzić sprzedaż swoich produktów oraz pozyskiwać darczyńców wspierających ich działalność statutową. Listę organizacji biorących udział w kampanii Rób Dobro oraz ich produkty lub usługi znajdziesz tutaj (link).

 

O Nas

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego, od 1998 roku wspierającą swoich podopiecznych w drodze od wykluczenia do samodzielności. Specjaliści fundacji od początku działalności pomogli ponad 13 tysiącom potrzebujących. Naszymi klientami są dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, osoby zmagające się z uzależnieniem, bezdomnością, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież z pieczy zastępczej, młodzież ze schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, więźniowie, byli więźniowie oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc fundacji jest zindywidualizowana – za cel stawiamy sobie przede wszystkim potrzeby każdej osoby, z którą pracujemy.  W szczególności naszą misję realizujemy poprzez program “KOMPAS – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie”. Prowadzimy także Społeczną Linię Wsparcia pod numerem 0 800 440 440 na którą może zadzwonić każdy kto zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 takimi jak obniżony nastrój, utrata pracy, przemoc domowa, utrata pracy czy myśli samobójcze.

 

Wspieraj kampanię

Fundacja Sławek
ul. Andersa 29
00-159 Warszawa
biuro@fundacjaslawek.org
tel: 22 258 19 97

www.fundacjaslawek.org

 

Rób Dobro

Rób dobro jest kampanią informacyjną i platformą sprzedażową wspierającą przedsiębiorczość społeczną w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) mogą poprzez stronę www.robdobro.pl prowadzić sprzedaż swoich produktów oraz pozyskiwać darczyńców wspierających ich działalność statutową. Listę organizacji biorących udział w kampanii Rób Dobro oraz ich produkty lub usługi znajdziesz tutaj (link).

O Nas

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego, od 1998 roku wspierającą swoich podopiecznych w drodze od wykluczenia do samodzielności. Specjaliści fundacji od początku działalności pomogli ponad 13 tysiącom potrzebujących. Naszymi klientami są dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, osoby zmagające się z uzależnieniem, bezdomnością, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież z pieczy zastępczej, młodzież ze schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, więźniowie, byli więźniowie oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc fundacji jest zindywidualizowana – za cel stawiamy sobie przede wszystkim potrzeby każdej osoby, z którą pracujemy.  W szczególności naszą misję realizujemy poprzez program “KOMPAS – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie”. Prowadzimy także Społeczną Linię Wsparcia pod numerem 0 800 440 440 na którą może zadzwonić każdy kto zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 takimi jak obniżony nastrój, utrata pracy, przemoc domowa, utrata pracy czy myśli samobójcze.

Rób Dobro

Odzież

Rób Dobro

Dodatki

Rób Dobro

Gadżety

Rób Dobro

Odzież

Rób Dobro

Dodatki

Rób Dobro

Gadżety